Doplnkové služby

Neustále sledujeme technologické trendy a potreby našich zákazníkov, vďaka čomu Vám veľmi často prinášame nové aktualizácie nabité novými funkciami a vylepšeniami. Okrem služieb, ktoré sú dodávané spolu so zákazkovým systémom, môžete využiť širokú paletu aj služieb od našich expertov.

  • Dlhoročné skúsenosti
  • Inovatívne riešenia
  • Využívanie najnovších technológií

Rozšírenie na mieru

Na základe Vašich individuálnych požiadaviek sme schopní zákazkový systém prispôsobiť, alebo rozšíriť o ďalšie funkcionality, ktoré budú pre Vás ďalšou pridanou hodnotou. Samotným úpravám bude predchádzať odborná konzultácia, kde Vám poradíme a preberieme s Vami všetky potrebné podrobnosti. Po konzultácií a detailnej analýze, budú naši skúsení odborníci pripravený vytvoriť a predložiť prvotný návrh riešenia. Po finálnej konzultácií a doklepnutí detailov Vám pripravíme cenovú ponuku, na základe ktorej sa máte možnosť rozhodnúť o realizovaní navrhnutého riešenia.

Individuálne školenie a poradenstvo

Úvodné zaškolenie je samozrejme dodávané ku každej jednej licencií zákazkového systému. Okrem samotného školenia je pripravená podrobná dokumentácia, množstvo video návodov a užitočných tipov. V prípade, že je potrebné vykonať dodatočné školenia, napríklad za účelom náboru nových zamestnancov, alebo len pripomenutie zložitejších funkcií, stačí si dohodnúť termín a už v krátkom čase sa Vám budeme venovať. K dispozícií máte skúsení a vyškolení personál, ktorý je pripravený odpovedať na všetky Vaše otázky a odborne poradiť.

Okrem školení k samotnému zákazkovému systému, sme schopní Vás odborne vyškoliť aj v súvisiacich oboroch ako je napríklad práca s kancelárskym balíkom MS Office (Excel, Word, Powerpoint, ...)  a mnohé iné.

Obsah a dĺžku školenia prispôsobíme priamo na mieru, podľa Vašich reálnych znalostí a potrieb.

Spracovanie dát

S každou evidenciou je úzko späté spracovanie rôznych dát ako sú tabuľky, databázy alebo iné dokumenty. Môže ísť napríklad od prevod dát, opravu alebo dohľadávanie záznamov. V mnohých prípadoch dokážeme našim zákazníkom pomôcť pomocou zautomatizovania rôznych úkonov, ktoré by bolo nutné realizovať manuálne. Takto zautomatizované hromadné spracovanie dokáže ušetriť desiatky, a v niektorých prípadoch až stovky hodín ručného spracovania dát.