Technologické postupy

Technologický postup slúži na evidenciu operácií správneho postupu pri vykonávaní práce a zároveň určuje výrobné prostriedky a náklady potrebné pre výrobu. Pomocou modulu je možné zabezpečiť správny a optimálny priebeh výroby, ktorý bude zároveň zrozumiteľný pre obsluhu. Výsledok takejto optimalizácie bude vysoká hospodárnosť, vďaka plne využitého výrobného zariadenia pri minimálnych výrobných nákladoch.

Ďalšie možnosti technologických postupov:

  • Evidencia plánovaných nákladov

  • Evidencia čerpaných nákladov

  • Operácie

  • Časový harmonogram

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)

  • Tlačové zostavy- Späť na zoznam