Objednávky

Umožňuje vytvárať odberateľské alebo dodávateľské objednávky. Systém dokáže automaticky vygenerovať objednávku zo zákazky, podľa aktuálneho stavu skladu a požadovaných objemov potrebných pre plánované zákazky. Po prijatí materiálu systém dokáže z objednávky jednoducho vygenerovať príjemku.

Ďalšie možnosti objednávok:

  • Automatické prepočty

  • Prehľadný sumár

  • Generovanie príjemky z objednávky

  • Generovanie objednávky zo zákazky

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam