Report designer

Report designer slúži pre vizuálnu a obsahovú úpravu všetkých tlačových zostáv v systéme. Pomocou modulu môžete jednoducho vytvoriť originálny a pútavý vzhľad tlačených dokumentov, prispôsobiť tlačivá vlastným požiadavkám alebo vytvoriť cudzojazyčné variácie. Modul má jednoduché ovládanie a vychádza zo štandardných nástrojov, ktoré už máte možnosť poznať z iných kancelárskych aplikácií. Z existujúcich tlačových zostáv si môžete iba pomocou pár klikov vytvoriť upravené kópie, ktoré môžete kedykoľvek použiť.

Ďalšie možnosti resport designera:

 • Okamžitá úprava a použitie

 • Cudzojazyčné tlačové zostavy

 • Neobmedzené množstvo tlačových zostáv

 • Vkladanie loga

 • Vkladanie obrázkov

 • Zmena farieb

 • Zmena usporiadania

 • Vkladanie textov

 • Zmena textov

 • Jednoduché ovládanie

 • Rýchly náhľad- Späť na zoznam