Školenie

Školenia sú vhodné pre dosahovanie okamžitých výsledkov aj bez predchádzajúcej znalosti systému. Každý užívateľ by mal vedieť naplno využívať potenciál systému a dosahovať tak čo najlepšie pracovné výkony.

Úvodné zaškolenie je samozrejme dodávané ku každej jednej licencií zákazkového systému. Okrem samotného školenia je pripravená podrobná dokumentácia, množstvo video návodov a užitočných tipov. V prípade, že je potrebné vykonať dodatočné školenia, napríklad za účelom náboru nových zamestnancov, alebo len pripomenutie zložitejších funkcií, stačí si dohodnúť termín a už v krátkom čase sa Vám budeme venovať. K dispozícií máte skúsení a vyškolení personál, ktorý je pripravený odpovedať na všetky Vaše otázky a odborne poradiť.

Okrem školení k samotnému zákazkovému systému, sme schopní Vás odborne vyškoliť aj v súvisiacich oboroch ako je napríklad práca s kancelárskym balíkom MS Office (Excel, Word, Powerpoint, ...) a mnohé iné.

Obsah a dĺžku školenia prispôsobíme priamo na mieru, podľa Vašich reálnych znalostí a potrieb. Školenie je možné realizovať priamo u Vás vo firme a odbremeniť tak zamestnancov od nutnosti organizácie presunu za účelom školenia.