Dodacie listy

Jednou z povinností vyplývajúcich zo zákona je nutnosť vyhovovania dodacieho listu pre odberateľa, ktorý je považovaný za účtovný doklad a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti potvrdzujúce objednanie a dodanie tovaru a služieb. Systém dokáže automaticky vygenerovať dodací list z výdajky, cenovej ponuky alebo vygenerovať faktúru z dodacieho listu a mnoho iných funkcií.

Ďalšie možnosti dodacích listov:

  • Automatické prepočty

  • Prehľadný sumár

  • Generovanie DL z výdajky

  • Generovanie DL z CP

  • Generovanie faktúry z DL

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam