Produkty

Základ skladovej evidencie tvoria skladové karty (produkty). Jednotlivé skladové karty evidujú všetky dôležité informácie o samotnom tovare. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú produkty radené do dynamických kategórií. Okrem množstva atribútov, ktoré charakteristika produktu obsahuje je možné vytvárať aj vlastné atribúty pre každú tovarovú skupinu.

Ďalšie možnosti produktov:

  • Podrobná charakteristika

  • Viac cenových hladín

  • Merné jednotky

  • Prílohy (fotky, dokumenty)

  • Dynamické atribúty

  • Kategórie

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam