Cenové ponuky

Kvalitne vypracovaná cenová ponuka rozhodne o tom, či sa uskutoční následná objednávka a nakoľko bude pre firmu výnosná. Dobre nastaviť cenovú ponuku nie je jednoduché, preto je nutné mať pod kontrolou úplne všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť výslednú cenu. Pomocou modulu je možné podrobne a zároveň prehľadne členiť jednotlivé položky a vďaka automatickému sumáru nastaviť výšku cenovej ponuky tak, aby viedla k následnej objednávke.

Ďalšie možnosti cenových ponúk:

  • Tvorba kópií

  • Prehľadný sumár

  • Cenové ponuky priamo v zákazke

  • Generovanie dodacieho listu

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam