Pracovné výkony

Pomocou modulu je možné evidovať všetky pracovné výkony jednotlivých zamestnancov na konkrétnych zákazkách, úlohách alebo iných pracovných zaradení ako PN, dovolenka a podobne. Na základe evidencie je možné jednoducho získať podklad pre mzdy zamestnancov, rozpočítať náklady medzi jednotlivé zákazky, získať prehľad o dianí na firme a to dokonca v reálnom čase. Zamestnanci dokážu jednoducho šetriť pracovný čas bez zdĺhavého vypisovania pracovných výkazov pomocou štart/stop systému evidencie s presnosťou na každú minútu. Systém dokáže evidovať aj plánované pracovné výkony a následne zobraziť na časovej osi pre ešte lepšiu orientáciu.

Ďalšie možnosti pracovných výkonov:

  • Hromadné pracovné výkony

  • Štart/stop systém evidencie

  • Sledovanie normy

  • Plánované výkony

  • Zobrazenie na časovej osi

  • Vyhodnotenie

  • Príplatky- Späť na zoznam