Príjemky

Príjemky slúžia na príjem tovaru do skladu. Príjemka okrem potrebných náležitosti a automatických sumárov obsahuje aj viacero vylepšení, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu. Sú to napríklad automatické prepočty cien v rámci DPH, prepočítavanie cien medzi rôznymi mernými jednotkami, rozloženie prijatých zásob na jednotlivé objednávky a iné.

Ďalšie možnosti príjemiek:

  • Automatické prepočty

  • Prehľadný sumár

  • Zadelenie prijatých zásob

  • Evidencia skladov

  • Generovanie príjemky z objednávky

  • Generovanie príjemky z výdajky

  • Tlačové zostavy

  • Čítačka EAN kódov

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam