Úlohy

Modul slúži ako perfektný nástroj na zadávanie a plánovanie úloh pre zamestnancov. Je možné ho využiť napríklad aj medzi rôznymi oddeleniami, ktoré si vzájomne dokážu určiť úlohy tak, aby bola spolupráca medzi nimi maximálne efektívna. Úlohy sú hierarchicky radené pod iné úlohy, zákazky alebo len ako nezávislé úlohy. Automatické notifikácie sa postarajú o to, aby bol každý pridelený zamestnanec ihneď informovaný o svojej novej úlohe alebo o jej zmenách. Denné notifikácie sa postarajú o to, aby mal ráno každý zamestnanec na stole svoj denný prehľad úloh.

Ďalšie možnosti úloh:

  • Automatické notifikácie

  • Termín

  • Priorita

  • Možnosť prijať / odmietnúť úlohu

  • Prílohy (fotky, dokumenty)

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam