Výdajky

Výdajky slúžia na výdaj tovaru zo skladu. Výdajka okrem potrebných náležitosti a automatických sumárov obsahuje aj viacero vylepšení, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu. Sú to napríklad automatické prepočty cien v rámci DPH, prepočítavanie cien medzi rôznymi mernými jednotkami, rozloženie prijatých zásob na jednotlivé objednávky a iné. 

Ďalšie možnosti výdajok:

  • Automatické prepočty

  • Prehľadný sumár

  • Zadelenie prijatých zásob

  • Evidencia skladov

  • Generovanie výdajky z príjemky

  • Tlačové zostavy

  • Čítačka EAN kódov

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam