Stroje

Evidencia strojov a zariadení je veľmi dôležitou časťou pre každú výrobu alebo servisné stredisko. Významným faktorom vo výrobnom procese zákazky je dostupnosť a umiestnenie potrebného stroja alebo zariadenia. Dostupnosť sa odvíja od vyťaženia stroja v určitom čase, napríklad na iných naplánovaných alebo rozpracovaných zákazkách, nedostupnosti vzhľadom na plánované servisné zásahy a podobne. Správne načasovanie výrobného procesu je kľúčom k hladkému priebehu zákazky. 

Ďalšie možnosti strojov:

  • Podrobná charakteristika

  • Servisný interval

  • Evidencia servisných zásahov

  • Umiestnenie stroja

  • Prílohy (fotky, dokumenty)

  • Dynamické atribúty

  • Kategórie

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam