Evidencia zákaziek

Umožňuje viesť podrobné informácie o zákazke, od jej plánovania, nacenenia, cez objednávku materiálu na zákazku, jej samotnú realizáciu, evidenciu technologických postupov a pracovných výkonov, až po protokolárne odovzdanie zákazky.

Hlavné možnosti evidencie pri zákazke

 • Relačné zákazky

 • Detaily požiadavky

 • Stredisko

 • Evidencia výroby / expedície

 • Zodpovedné osoby

 • Overenie technických úsekov

 • Technologický postup

 • Cenové ponuky 

 • Objednávky

 • Náklady 

 • Prílohy

 • Odovzdanie zákazky

 • Pracovné výkony

 • Úlohy

Ďalšie možnosti zákazky

 • Vyhodnotenie zákazky

 • Automatické notifikácie o zmene zákazky

 • Export (.rtf, .pdf, .xml, xls, .mht...)

 • Tlačové zostavy

 • Generovanie rozpočtu- Späť na zoznam