Zákazkový systém, systém na správu zákaziek TITAN 4.0 | www.zakazkovysystem.sk

Zákazkový systém TITAN 4.0 je komplexné ERP riešenie pre zákazkovú výrobu, plánovanie výroby, skladové hospodárstvo a s nimi súvisiace evidencie (cenové ponuky, objednávky, dodacie listy, faktúry,dochádzka + pracovné výkony na zákazkách....). Systém je komoditne univerzálny a je vhodný ako pre stavebné, strojárenské či drevárenské firmy, tak aj pre reklamné agentúry, alebo servisné strediská, montážne firmy, záhradníctva. Svoje uplatnenie si nájde aj  právnických, projektantských spoločnostiach pri evidencii pracovných výkonoch, ktoré majú vplyv na  ziskovosť pri vyhodnocovaní zákaziek. 

Zákazkový systém TITAN 4.0, je vhodný pre menšie i väčšie firmy, ktoré sa zaoberajú kusovou, zákazkovou, či už veľko alebo malosériovou výrobou, alebo čisto iba službami, kde do nákladov vstupuje čas zamestnancov. Zavedením systému získate plnú kontrolu nad Vašou firmou a získate aj komplexný prehľad o reálnom stave zákaziek, ich nákladoch, výnosoch a teda aj o reálnej ziskovosti. 

Prečo používať zákazkový systém?

Úlohou zákazkového systému je zabezpečiť optimálny priebeh každej činnosti. Tak ako je strojček ručičkových hodín tvorený veľkým množstvom vzájomne prepojených súčiastok, tak je aj výrobný proces tvorený z množstva komplikovaných úkonov, ktoré sú vzájomne previazané. Zlyhanie jediného článku ovplyvní celý priebeh a výsledok zákazky.

Iba systematickou evidenciou a presným plánovaním výroby dokážete zabezpečiť správny, optimálny a hlavne hospodárny priebeh výroby. Zavedením systému získate komplexný prehľad, iba pomocou neho môžete odchytiť a ošetriť slabé články, minimalizovať výrobné náklady, zvoliť správnu stratégiu a dosiahnuť maximálnu efektívnosť!

Výhody zákazkového systému:

 • Neustály vývoj
 • Prispôsobenie systému
 • Nadobúdacia cena
 • Webová nadstavba
 • Vhodný pre certifikáciu ISO
 • Automatické aktualizácie
 • Evidencia zákaziek
 • Vyhodnotenie zákaziek
 • RFID identifikácia
 • Plánovanie výroby
 • Technologické postupy
 • Overenie výrobných úsekov
 • Skladové hospodárstvo
 • Harmonogram procesov
 • Objednávky a fakturácia
 • Klienti a podpora
 • Evidencia strojov
 • Cenové ponuky
 • Mzdy a personálne náklady
 • Zmluvy a dokumenty
 • Tlačové zostavy a výstupy
 • Editor tlačových zostáv
 • Zautomatizovanie procesov
 • Import / export údajov
 • Ticketing systém cez email
 • Prepojenie na účtovné programy

Dostupnosť, rýchlosť a bezpečnosť

Všetky dáta v systéme sú uložené v zabezpečenej centrálnej databáze (cloud), ktorá je pravidelne zálohovaná. Využitím centrálnej databázy sme dosiahli nepretržitý prístup do systému z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet. Vašej firme tak odpadá náročné prevádzkovanie a údržba vlastného firemného servera. O prevádzku, výbornú kondíciu a funkčnosť serverov sa starajú najlepší odborníci zo spoločnosti Webglobe – Yegon, ktorí disponujú vysokokvalitným technologickým zázemím. Servery sú pod nepretržitým dohľadom a sú pravidelne aktualizované.

Webová nadstavba

Webové rozhranie slúži pre použitie dôležitých častí systému priamo v teréne. Rozhranie je možné spustiť na akomkoľvek zariadení s internetovým prehliadačom. Najviac si nájde uplatnenie napríklad u zamestnancov, ktorí potrebujú rýchly prístup k údajom v systéme, ale nemajú možnosť použiť bežný počítač. Toto rozhranie slúži aj pre prihlásenie Vašich zákazníkov. Vaši zákazníci si tak priamo v rozhraní dokážu zobraziť faktúry, stav a podrobnosti svojej zákazky, vytvárať nové požiadavky k zákazke a tiež sledovať aktivity vykonávané pri spracovaní zákazky.

Prepracované užívateľské rozhranie

Prepracované užívateľské rozhranie s príjemným vzhľadom je intuitívne a veľmi jednoduché na obsluhu. Zároveň obsahuje nespočetné množstvo užitočných funkcií, ktoré hravo zvládnu aj prácu s obrovským množstvom dát. Funkcie ako viacúrovňová filtrácia, podmienené formátovanie, zoskupenie záznamov, prispôsobenie stĺpcov a iné si v okamihu poradia s každým zoznamom v systéme. Systém obsahuje aj viacero možností prispôsobenia samotného užívateľského rozhrania, okien a formulárov.

Možnosť rozšírenia funkcionalít

Na základe Vašich individuálnych požiadaviek sme schopní zákazkový systém prispôsobiť, alebo rozšíriť o ďalšie funkcionality, ktoré Vám ešte viac zefektívnia prácu. 

Prepojenie s externými aplikáciami

Zákazkový systém TITAN 3.0 dokáže priamo komunikovať s účtovnými systémami napríklad: OMEGA, ALFA, Pohoda, MoneyS, Empíria - evidencia partnerov, zamestnancov, zákaziek, faktúr. No nie je problém doprogramovať prepojenie práve do Vášho účtovného systému. Takýmto priamym prepojením sa odstráni duplicitné vkladanie údajov do oboch systémov, pri ktorých sa môže prejaviť chyba ľudského činiteľa (jedna informácia bude v oboch systémoch vložená s dvoma rôznymi hodnotami) a samozrejmosťou je aj skrátenie času pre vloženie údajov a tým vzniknutá finančná úspora.

Máte otázku? * všetky polia označené hviezdičkou sú povinné
Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.