Faktúry

Fakturácia zohráva veľmi dôležitú úlohu firemnej administratívy. Evidencia faktúr obsahuje všetky potrebné náležitosti tak, aby bola v súlade s aktuálnou legislatívou. Agenda obsahuje predfaktúry, faktúry, cenové ponuky ale aj záväzky firmy. Samozrejmosťou je evidencia úhrad alebo príkazy na úhradu pri záväzkoch. Faktúry na viac obsahujú aj rôzne vylepšenia ako automatický prepočet ceny skladovej karty medzi rôznymi mernými jednotkami, validáciu a iné. 

Ďalšie možnosti faktúr:

  • Automatické prepočty

  • Prehľadný sumár

  • Tvorba kópií

  • Validácia

  • Evidencia úhrad

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam