Partneri

Slúži na detailnú evidenciu všetkých osôb a firiem v systéme typu: zamestnanec, odberateľ, dodávateľ, výrobca a investor. Jednotlivý partneri podľa typu obsahujú rozsiahle množstvo evidencií a možností. Napríklad prevádzky, bankové účty pri dodávateľoch alebo užívateľské role, partie, mzdy pri zamestnancoch. 

Ďalšie možnosti partnerov:

  • Detailné informácie

  • Prihlásenie do systému

  • Užívateľské role

  • Prevádzky

  • Bankové účty

  • Mzdy a pracovné výkony

  • Partie zamestnancov

  • Automatické notifikácie

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam