Reklamácie

Evidencia dodávateľských a odberateľských reklamácií umožňuje hladký priebeh celej reklamácie až po jej vyriešenie. Reklamácie je možné jednoducho triediť podľa aktuálneho stavu, prípadne kontrolovať ich priebeh podľa evidovanej histórie. Systém tak pomáha sledovať dôležité termíny, ktoré sú dané zákonom.

Ďalšie možnosti reklamácií:

  • Evidencia histórie

  • Tlačové zostavy

  • Export (.xls, .xml, .pdf, ...)- Späť na zoznam