Odkaz na webové rozhranie v mobilnom zariadení

V mobilnom zariadení je možné progresívne webové aplikácie používať podobne jednoducho ako bežné aplikácie nainštalované v zariadení. Progresívne webové aplikácie sa môžu zobraziť ako samostatné okno v režime celej obrazovky bez štandardného použitia cez internetový prehliadač.

Postup je veľmi jednoduchý:

  • Otvoriť URL adresu: https://titan.zakazkovysystem.sk v prehliadači na mobilnom zariadení (odporúčame Chrome)
  • V rozbaľovacej ponuke možností prehliadača (najčastejšie v hornom panely vedľa URL adresy) je potrebné zvoliť možnosť „Pridať na plochu“
  • Potvrdiť pridanie na plochu

Následne sa Vám na hlavnej obrazovke aplikácii vytvori nový odkaz na webovú aplikáciu.

V prípade potreby je možné odkaz odstrániť rovnakým spôsobom ako odstraňujete ikony bežných aplikácii.

 

    - Späť na zoznam