Pridanie pracovného výkonu pomocou čiarového kódu

Pre pridanie pracovného výkonu na zákazku cez webové rozhranie, je štandardne nutné nájsť správnu zákazku v zozname zákaziek a zvoliť možnosť: pracovný výkon / štart. Zoznam zákaziek samozrejme umožňuje vyhľadávanie podľa čísla zákazky, názvu zákazky, odberateľa a ďalších, ale od dnes je v systéme dostupný ešte jednoduchší spôsob. A to pomocou načítania čiarového kódu zákazky. Postup je veľmi jednoduchý.

Čo je potrebné

Samozrejme je potrebné mať pripojenú a správne nastavenú čítačku čiarových kódov a vytlačený zákazkový list (vytlačený z programu). Zákazkový list obsahuje v hornej časti potrebný čiarový kód.

Je možná aj hromadná tlač čiarových kódov (vytlačených z programu). V zozname zákaziek (v programe) stačí označiť viacero zákaziek a v kontextovom menu (pravý klik) vybrať možnosť: tlač EAN zákaziek.

Ako na to

Vo webovom rozhraní stačí prejsť do časti požiadavky a naskenovať čiarový kód. Systém následne automaticky vyhľadá zákazku a zobrazí okno pre pridanie pracovného výkonu k danej zákazke.

 - Späť na zoznam