Prihlásenie pomocou RFID

Do zákazkového systému sme pridali možnosť prihlásenia sa pomocou RFID identifikácie. Spôsob použitia je veľmi jednoduchý. Stačí mať k počítaču pripojenú RFID čítačku a k jednotlivým užívateľom pridelené RFID kódy, štandardne tvorené desiatimi číslicami.

Pridelenie RFID kódov

Pre možnosť prideľovania RFID kódov musíte mať oprávnenie (rolu) hlavného administrátora. V hlavnom okne zákazkového programu Titan 3.0 prejdite do sekcie partneri. V zozname partnerov vyhľadajte potrebného užívateľa a otvorte dvojklikom pre editáciu. V záložke Titan užívateľ v časti role sa nachádzajú prihlasovacie údaje (zobrazené len ak je partner označený ako titan / web užívateľ), ktoré obsahujú vstupné pole pre RFID kód.

Ak RFID kód užívateľa poznáte, tak ho jednoducho môžete vpísať  do pola RFID. Ak kód nepoznáte, tak je nutné kliknúť do pola RFID a priložiť RFID kartu k čítačke. Po potvrdení uložením zmien v okne partnera (kliknutím na OK) je prihlasovanie pomocou RFID plne funkčné.

Prihlásenie cez RFID

Prihlásenie cez RFID je možné v priamo v prihlasovacom okne programu, ale aj prostredníctvom webového  rozhrania. Pred priložením RFID karty je nutné zvoliť firmu alebo zadať licenčný kľúč (IČO) ako pri bežnom prihlásení.

Vo webovom rozhraní je možné prehlasovanie užívateľov pomocou prikladania rôznych kariet aj bez nutnosti odhlásenia medzi prihláseniami. V praxi to znamená, že ak by bol vo webovom rozhraní prihlásený jeden užívateľ a priložil by kartu druhý užívateľ, systém by automaticky prvého užívateľa odhlásil a prihlásil druhého.

Po 3 nesprávnych pokusoch o prihlásenie cez RFID, bude ďalšie prihlasovanie blokované po dobu jednej minúty z bezpečnostných dôvodov.

 - Späť na zoznam